Strona Główna || Szkolenia || Referencje || Publikacje || Certyfikaty || Dyplomy || Szkolenie: Zarzadzanie płynnoscia finansowa || PUBLIKACJE2 || Szkolenie: Ocena i analiza opłacalnosci i ryzyka projektów inwestycyjnych || Szkolenie: Finanse dla niefinansistów || Szkolenie: Ocena i analiza finansowa || PUBLIKACJE na REPEC || cin || PUBLIKACJE na ORCID || PUBLIKACJE na SSRN || Indeks Hirscha || CV

(strona osobista Grzegorza Michalskiego)
prof. UE, dr hab. Grzegorz Michalski PhD

Stopnie naukowe i tytuł zawodowy:
 • 2014 - doktor habilitowany nauk ekonomicznych (TUKE - Technical University of Kosice)
 • 2002 - doktor nauk ekonomicznych (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
 • 1998 - magister ekonomii (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)

Stanowisko

 • profesor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Zakres tematyczny szkoleń i doradztwa

 • Zarządzanie finansami przedsiębiorstw;
 • Budżetowanie kapitałowe;
 • Planowanie finansowe;
 • Finanse małych i średnich przedsiębiorstw;
 • Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie;
 • Strategie finansowe przedsiębiorstwa;
 • Strategiczne zarządzanie finansami;
 • Zaawansowane zarządzanie finansami przedsiębiorstw.

Badania naukowe

Obszary badawcze:

 1. Finanse przedsiębiorstwa
  1. Zarządzanie płynnością finansową:
   - krótkoterminowe decyzje finansowe i inwestycyjne;
   - zarzadzanie należnościami, zapasami i innymi składnikami aktywów bieżących.
  2. Zarządzanie finansami małych firm:
   - decyzje finansowe małych przedsiębiorstw;
   - strategie finansowe małych podmiotów gospodarczych;

Zapraszam do kontaktu ze mną:

tel: +48503452860

tel: 791214963

email: GRZEGORZ.MICHALSKI@ONET.PL

email: GRZEGORZ.MICHALSKI@GMAIL.COM

www: http://michalskig.com/

Adres do korespondencji:

prof. UE, dr hab. Grzegorz Michalski PhD

Katedra Pracy, Kapitału i Innowacji

Wydział Zarządzania

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

ul. Komandorska 118 / 120

PL53-345 Wrocław, Polska

Książki:

Moje profile: youtube.com/michalskig | XinG | LinkedIn | Ryze | GL | WP | SSRN | RepEC | NP | BP | PR | WDFF&P | EABCN | WIR | eB | GS | a | RG | WUE | arXiv | viXra | fs | YT | SWWR | OPISWWR | YTeu | SW |

Zapraszam na szkolenia:

Strona Główna || Szkolenia || Referencje || Publikacje || Certyfikaty || Dyplomy || Szkolenie: Zarzadzanie płynnoscia finansowa || PUBLIKACJE2 || Szkolenie: Ocena i analiza opłacalnosci i ryzyka projektów inwestycyjnych || Szkolenie: Finanse dla niefinansistów || Szkolenie: Ocena i analiza finansowa || PUBLIKACJE na REPEC || YTc || PUBLIKACJE na ORCID || PUBLIKACJE na SSRN || BB || CV