Strona Główna || Szkolenia || Referencje || Publikacje || Certyfikaty || Dyplomy || Szkolenie: Zarządzanie płynnoscia finansowa || PUBLIKACJE2 || Szkolenie: Ocena i analiza opłacalnosci i ryzyka projektów inwestycyjnych || Szkolenie: Finanse dla niefinansistów || Szkolenie: Ocena i analiza finansowa || PUBLIKACJE na REPEC || Index Copernicus || PUBLIKACJE na ORCID || PUBLIKACJE na SSRN || Indeks Hirscha || CV

(personal page of Grzegorz Michalski)
dr habil. Grzegorz Michalski, prof. UE

Degrees:
 • 2014 - Habilitation degree in Finance, investment and banking ( TUKE - Technical University of Kosice )
 • 2002 - Doctoral degree in Economics (Wroclaw University of Economics) {doktor nauk ekonomicznych (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)}
 • 1998 - Master degree in Economics (Wroclaw University of Economics) {magister ekonomii (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)}

Position

 • associate professor

Courses taught

 • Financial management / Zarządzanie finansami przedsiebiorstw;
 • Capital budgeting / Budzetowanie kapitalowe;
 • Financial planning / Planowanie finansowe;
 • Financial liquidity management / Zarządzanie płynnoscia finansowa w przedsiebiorstwie;

Research

 1. Corporate finance / Finanse przedsiebiorstwa
  1. Financial liquidity management / Zarządzanie płynnoscia finansowa:
   - short term finance / krótkoterminowe decyzje finansowe i inwestycyjne;
   - accounts receivables management / Zarządzanie naleznosciami, zapasami i innymi składnikami aktywow biezacych.
  2. SME firms management / Zarządzanie finansami małych firm:
   - SME financial decisions / decyzje finansowe małych przedsiębiorstw;
   - SME financial strategies / strategie finansowe małych podmiotów gospodarczych;

Contact information:

tel: +48503452860

tel: +48791214963

identyfikator Skype: michalskig

email: GRZEGORZ.MICHALSKI@ONET.PL

www: http://michalskig.com/

Address:

dr habil. Grzegorz Michalski, prof. UE

Katedra Zarzadzania Finansami Przedsiebiorstwa (KZFP)

Instytut Nauk Ekonomicznych (INE)

Wydział Inzynieryjno-Ekonomiczny

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

ul. Komandorska 118 / 120

PL53-345 Wrocław, Polska

Moje profile: profeo | XinG | LinkedIn | Ryze | GL | WP | SSRN | RepEC | NP | BP | PR | WDFF&P | EABCN | MAS | eB | GS | a | RG | CEON | arXiv | viXra | fs | A | SWWR |

Strona Główna || Szkolenia || Referencje || Publikacje || Certyfikaty || Dyplomy || Szkolenie: Zarządzanie płynnoscia finansowa || PUBLIKACJE2 || Szkolenie: Ocena i analiza opłacalnosci i ryzyka projektów inwestycyjnych || Szkolenie: Finanse dla niefinansistów || Szkolenie: Ocena i analiza finansowa || PUBLIKACJE na REPEC || Index Copernicus || PUBLIKACJE na ORCID || PUBLIKACJE na SSRN || Indeks Hirscha || CV