Strona Główna || Szkolenia || Referencje || Publikacje || Certyfikaty || Dyplomy || Szkolenie: Zarzadzanie płynnoscia finansowa || PUBLIKACJE2 || Szkolenie: Ocena i analiza opłacalnosci i ryzyka projektów inwestycyjnych || Szkolenie: Finanse dla niefinansistów || Szkolenie: Ocena i analiza finansowa || PUBLIKACJE na REPEC || Index Copernicus || PUBLIKACJE na ORCID || PUBLIKACJE na SSRN || Indeks Hirscha || CV
Referencje i opinie o szkoleniach Grzegorza Michalskiego:

Treść referencji:

początek cytatu:

Certificate.
This certificate is awarded to Dr. Grzegorz Marek Michalski for successful participation and for delivering lectures of Financial Management course within the framework of International Visegrad Fund - Business Economics (International V4 Studies), project Nr. 61200004 from March 04th to March 05th 2014 at Faculty of Economics and Management of Slovak University of Agriculture in Nitra, the Slovak Republic.
The course was fully taught in English and consisted of 16 hours of lectures covering topics
March 04, 2014
Lecture: Working Capital Management - 4 hours
Lecture: Capital Structure - 4 hours
March 05, 2014
Lecture: Cost of Capital - 4 hours
Lecture: Capital Budgeting - 4 hours
[signed: doc. Ing. Iveta Zentkova, CSc.]koniec cytatu


W celu organizacji szkolenia z powyższego zakresu dla Państwa instytucji, zapraszam do kontaktu email: grzegorz.michalski@gmail.com lub: michalskig@michalskig.com
tel.: +48503452860 lub: +48791214963
Treść referencji:

początek cytatu:

List referencyjny.
W grudniu 2009 roku, nasi pracownicy uczestniczyli w dwudniowym szkoleniu z zakresu "Oceny i analizy opłacalności i ryzyka realizacji inwestycji w sektorze górniczym". Uczestnikami i beneficjentami tego szkolenia, byli nie tylko pracownicy Agencji Rozwoju Przemysłu SA Oddział w Katowicach ale również pracownicy i przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki. Projekt doradczo-szkoleniowy pod tytułem "Oceny i analizy opłacalności i ryzyka realizacji inwestycji w sektorze górniczym" w części merytorycznej był przygotowany i przeprowadzony przez eksperta i trenera dr. Grzegorza Michalskiego. Pan dr Grzegorz Michalski zaprezentował praktyczną wiedzę pozwalającą podejmować efektywniejsze decyzje w zakresie zarządzania opłacalnością i ryzykiem projektu inwestycyjnego. Treści merytoryczne projektu doradczo-szkoleniowego, obejmowały m.in. zagadnienia: studium wykonalności inwestycji, ryzyko i niepewność i warunki realizacji projektów inwestycyjnych w górnictwie, podejmowanie decyzji inwestycyjnych w warunkach niepewności i zmienności, ekologiczne i środowiskowe aspekty decyzji ekonomicznych i finansowych uwzględniane w trakcie sporządzania studium wykonalności inwestycji w górnictwie. Zarówno pracownicy Agencji jak i Ministerstwa Gospodarki uczestniczący w projekcie zadowoleni byli z użyteczności przekazanej im wiedzy praktycznej, ze szczególnym zwróceniem uwagi na bardzo duże doświadczenie, bardzo dobrze przygotowane materiały dydaktyczne, kreatywność i zdolności interpersonalne prowadzącego. Pragniemy zauważyć, że poza praktycznymi walorami, projekt realizowany przez dr. Grzegorza Michalskiego był okazją do znacznego transferu wiedzy z dziedziny finansów, zarządzania i ekonomii do urzędniczej praktyki aplikowanej w sektorze górniczym. Rekomendujemy Pana dr. Grzegorza Michalskiego jako osobę godną polecenia, posiadającą szeroką wiedzę, która daje gwarancję rzetelnej realizacji świadczonych przez Niego usług doradczo-eksperckich. Jesteśmy przeświadczeni, że wysokie uznanie dla jego zajęć i doradztwa ze strony uczestników projektu jest w pełni adekwatne. [podpisano: Karol Osadnik]
List referencyjny.
... zajęcia przeprowadzono z uwzględnieniem potrzeb uczestniczących, na bardzo wysokim poziomie merytorycznym. Prowadzący w sposób przystępny dzielił się swoją wiedzą i doświadczeniem, wyróżniając się zaangażowaniem, dobrym kontaktem osobistym z uczestnikami, oraz pozostając do dyspozycji, w zakresie omawianych zagadnień, również po zakończeniu szkolenia. [podpisano: Maciej Kaliski] ...
Firma AVENHANSEN Sp. z o. o. zaświadcza, że Pan Grzegorz Michalski był trenerem AVENHANSEN Sp. z o. o. w latach 2008 - 2011 i w tym czasie, dla grupy ponad 14 osób, pracowników Agencji Rozwoju Przemysłu SA - oddział w Katowicach oraz pracowników Ministerstwa Gospodarki, w dniach 2009-12-15/16, zrealizował szkolenie: Ocena i analiza opłacalności i ryzyka realizacji inwestycji w sektorze górniczym.
Projekt szkoleniowy, był "uszyty na miarę" potrzeb instytucji zarządzającej środkami publicznymi i wykorzystywał najnowszą wiedzę naukową z zakresu finansów przedsiębiorstw, finansów publicznych i ich zastosowania w specyficznym sektorze górniczym. Była to okazja do istotnego transferu osiągnięć naukowych z dziedziny ekonomiki przedsiębiorstw i finansów do praktyki gospodarczej realizowanej przez pracowników Ministerstwa Gospodarki. Trener otrzymał wysoką notę od uczestników szkolenia potwierdzoną specjalnymi referencjami Klienta. [podpisano: Maciej Firlit]
... Szkolenie zostało przeprowadzone na bardzo wysokim poziomie. Na podkreślenie zasługuje rzetelny sposób poruszania zagadnień oraz partnerski styl prowadzenia szkolenia przez wykładowcę ... [podpisano: Henryk Paszcza]koniec cytatu


W celu organizacji szkolenia z powyższego zakresu dla Państwa instytucji, zapraszam do kontaktu email: grzegorz.michalski@gmail.com lub: michalskig@michalskig.com
tel.: +48503452860 lub: +48791214963
Treść referencji:

początek cytatu:

Referencje.
Pan Grzegorz Michalski prowadził na nasze zlecenie w dniach 23-24 czerwca 2014 roku, szkolenie zamknięte w wymiarze 16 godzin, zatytułowane: "Budżetowanie i analiza odchyleń - sterowanie budżetowe. Controlling płynności finansowej". Ankiety ewaluacyjne oraz opinie po szkoleniu wykazały, że poziom zadowolenia uczestników szkolenia był bardzo wysoki, zarówno jeśli chodzi o kwestie merytoryczne, jak również umiejętności przekazywania treści oraz zainteresowania tematyką. Forma prowadzonego szkolenia w pełni odpowiadała potrzebom uczestników, ponieważ wiedza teoretyczna poparta była praktycznymi przykładami. Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL w Bydgoszczy z przyjemnością rekomenduje osobę Pana Grzegorza Michalskiego jako wysokiej klasy specjalistę.koniec cytatu


W celu organizacji szkolenia z powyższego zakresu dla Państwa instytucji, zapraszam do kontaktu email: grzegorz.michalski@gmail.com lub: michalskig@michalskig.com
tel.: +48503452860 lub: +48791214963Treść referencji:

początek cytatu:

References. In November 2012, I participated in a five-day training cycle, Financial Controlling and Financial Analysis conducted by coach Dr. Grzegorz Michalski. I am the owner of firm "Rector Capital", which provides services in the field of financial advisory services for small, medium and large enterprises. The main area of Rector Capita is a transaction advisory services to raise capital for the company. In terms of its services Rector Capital also performs diverse as the development of strategic plans, valuations, business plans, financial models, accounts and variety of performacne analysis. This training was valuable for me, esspecially from the point of view of economic practice, as discussed by coach Dr. Grzegorz Michalski issues were very clear emphasis on the practical application of business. It should also be noted, that all training is conducted in a reasonable and transparent manner and left in me only positive impressions. I would also like to note that in addition to the practical qualities, project consulting and training carried out by dr. Grzegorz Michalski was an opportunity for significant transfer of scientific knowledge and the latest scientific achievements in the field of finance, management and economics to business practice. I recommend Mr. Grzegorz Michalski as one of the some of the best in my opinion, teaching finance in the field of Financial Controlling and Financial Analysis in Poland. [signed by: Paweł Rektor]

Referencje. W listopadzie 2012 roku, uczestniczyłem w pięciodniowym cyklu szkoleń z zakresu Controllingu Finansowego i Analizy Finansowej prowadzonym przez trenera dr. Grzegorza Michalskiego. Pomimo, iż jestem absolwentem uniwersytetu ekonomicznego i znam tematykę Controllingu Finansowego i Analizy Finansowej, to z przyjemnością uczestniczyłem w przedmiotowym szkoleniu. Szkolenie to było dla mnie cenne przede wszystkim z punktu widzenia praktyka gospodarczego, ponieważ poruszane przez trenera dr. Grzegorza Michalskiego zagadnienia, miały bardzo wyraźny akcent praktycznego zastosowania w działalności gospodarczej. Należy również dodać, iż całe szkolenie było prowadzone w bardzo przystępnej i przejrzystej formie i pozostawiło we mnie wyłącznie pozytywne wrażenia. Pragnę również zauważyć, że poza prakycznymi walorami, projekt doradczo-szkoleniowy realizowany przez dr. Grzegorza Michalskiego był okazją do znacznego transferu wiedzy naukowej i najnowszych osiągnięć z dziedziny finansów, zarządzania i ekonomii do praktyki gospodarczej. Rekomenduję Pana Grzegorza Michalskiego jako jednego z kilku najlepszych w mojej ocenie dydaktyka z dziedziny Controllingu Finansowego i Analizy Finansowej w Polsce.koniec cytatu


W celu organizacji szkolenia z powyższego zakresu dla Państwa instytucji, zapraszam do kontaktu email: grzegorz.michalski@gmail.com lub: michalskig@michalskig.com
tel.: +48503452860 lub: +48791214963


Treść referencji:

początek cytatu:


Referencje. Pan Grzegorz Michalski prowadził na nasze zlecenie w dniach 14-15 lipca 2014 roku, szkolenie w wymiarze 16 godzin, zatytułowane: "Klasyfikacja kosztów i rozliczanie kosztów pośrednich. Systemy rachunku kosztów". Ankiety ewaluacyjne oraz opinie po szkoleniu wykazały, że poziom zadowolenia uczestników szkolenia był bardzo wysoki, zarówno jeśli chodzi o kwestie merytoryczne, jak również umiejętności przekazywania treści oraz zainteresowania tematyką. Forma prowadzonego szkolenia w pełni odpowiadała potrzebom uczestników, ponieważ wiedza teoretyczna poparta była praktycznymi przykładami. Kujawsko-Pomorskie Biuro Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Bydgoszczy z przyjemnością rekomenduje osobę Pana Grzegorza Michalskiego jako wysokiej klasy specjalistę.


koniec cytatu

Tel. kontaktowy do trenera: 503452860 oraz: +48791214963. W celu organizacji szkolenia z powyższego zakresu dla Państwa instytucji, zapraszamy do kontaktu email: grzegorz.michalski@gmail.com lub: michalskig@michalskig.com


Treść referencji:

początek cytatu:

Niniejszym oświadczam, że Pan Grzegorz Michalski jako trener BERNDSON, prowadził następujące szkolenia w ramach projektu "ZARZĄDZANIE, OBSŁUGA KLIENTA, SPRZEDAŻ - szkolenia dla pracowników sektora MSP", współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, okres realizacji: 09.2009 - 01.2011, projekt realizowany pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości: a) Zarządzanie finansami dla niefinansistów w dniach: 01/02.02.2010 łącznie 2 dni, średnia liczba uczestników na szkoleniu to 12 osób. Wszystkie prowadzone przez Pana Grzegorza Michalskiego szkolenia były należycie przygotowane oraz dobrze ocenione przez uczestników.

koniec cytatu

Tel. kontaktowy do trenera: 503452860 oraz: +48791214963. W celu organizacji szkolenia z powyższego zakresu dla Państwa instytucji, zapraszamy do kontaktu email: grzegorz.michalski@gmail.com lub: michalskig@michalskig.com

Treść referencji:

początek cytatu:

Pan Grzegorz Michalski prowadził na nasze zlecenie w dniach 24-25 lipca 2014 roku, szkolenie zamknięte w wymiarze 16 godzin, zatytułowane: "Rachunkowość zarządcza a controlling - wprowadzenie". Ankiety ewaluacyjne oraz opinie po szkoleniu wykazały, że poziom zadowolenia uczestników szkolenia był bardzo wysoki, zarówno jeśli chodzi o kwestie merytoryczne, jak również umiejętności przekazywania treści oraz zainteresowania tematyką. Forma prowadzonego szkolenia w pełni odpowiadała potrzebom uczestników, ponieważ wiedza teoretyczna poparta była praktycznymi przykładami. Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL w Bydgoszczy z przyjemnością rekomenduje osobę Pana Grzegorza Michalskiego jako wysokiej jakości specjalistę.

koniec cytatu
Tel. kontaktowy do trenera: 503452860 oraz: +48791214963. W celu organizacji szkolenia z powyższego zakresu dla Państwa instytucji, zapraszamy do kontaktu email: grzegorz.michalski@gmail.com lub: michalskig@michalskig.com

Treść referencji:

początek cytatu:

Niniejszym oświadczam, że Pan Grzegorz Michalski jako Trener BERNDSON Sp. z o.o. prowadził w ramach projektu "Program rozwoju pracowników firmy FRoSTA Sp. z o.o. 2" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, następujące szkolenia: 1. Ocena opłacalności finansowej projektów inwestycyjnych - w dniach 26/27 listopada 2012, szkolenie 16 godzinne dla 7 uczestników 2. Zarządzanie finansami - w dniach 4/5 luty 2013, szkolenie 16 godzinne dla 6 uczestników. Odbiorcami szkolenia byli pracownicy firmy FRoSTA Sp. z o.o.: menedżerowie, osoby z kadry zarządzającej oraz specjaliści. Projekt "Program rozwoju pracowników firmy FRoSTA Sp. z o.o. 2" realizowany był w okresie od 09-2012 do 01-2014 r pod nadzorem Urzędu arszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

koniec cytatu
Tel. kontaktowy do trenera: 503452860 oraz: +48791214963. W celu organizacji szkolenia z powyższego zakresu dla Państwa instytucji, zapraszamy do kontaktu email: grzegorz.michalski@gmail.com lub: michalskig@michalskig.com

Treść referencji:

początek cytatu:

Łódź, 10.12.2012, Referencje, W listopadzie 2012r. nasi pracownicy uczestniczyli w szkoleniu Ocena przedsiębiorstwa na podstawie sprawozdań finansowych prowadzonym przez trenera dr. Grzegorza Michalskiego. Szkolenie z zakresu analizy finansowej przedsiębiorstwa obejmowało zajęcia trwające 2 dni szkoleniowe. W trakcie szkolenia Grzegorz Michalski zaprezentował praktyczną wiedzę pozwalającą na efektywniejsze decyzje w zakresie podjęcia, ograniczenia lub wstrzymania się od współpracy z przedsiębiorstwami w zależności od ich sytuacji finansowej. Przedstawione w czasie szkolenia propozycje zastosowania prezentowanych zagadnień w praktyce zilustrowane zostały użytecznymi studiami przypadków. Treści merytoryczne szkolenia obejmowały zagadnienia takie jak: Finansowy cel działania przedsiębiorstwa, pomiar wartości przedsiębiorstwa, przepływy pieniężne, ocena wiarygodności na podstawie analizy wskaźnikowej sprawozdań finansowych, prognozowanie kryzysów w ocenianym przedsiębiorstwie i ocena ich istotności, sygnały ostrzegawcze, analiza dyskryminacyjna. Szkolenie zostało przeprowadzone w sposób profesjonalny i zgodny z oczekiwaniami firmy Indesit. Pozwoliło naszym pracownikom na uzupełnienie, usystematyzowanie i ugruntowanie wiedzy niezbędnej w skutecznym zarzadzaniu firmą i sprawnym reagowaniu w obliczu ryzyka współpracy z kontrahentami. Pragniemy zauważyć, ze poza praktycznymi walorami, projekt doradczo-szkoleniowy realizowany przez dr. Grzegorza Michalskiego był okazją do znacznego transferu wiedzy naukowej i najnowszych naukowych osiągnięć z dziedziny finansów, zarzadzania i ekonomii do praktyki gospodarczej. Rekomendujemy Pana Grzegorza Michalskiego, który zaprezentował wysoki poziom przygotowania merytorycznego w zakresie prowadzonego szkolenia. Także jego umiejętności metodyczne odegrały duże znaczenie w skutecznym przekazywaniu wiedzy.

koniec cytatu
Tel. kontaktowy do trenera: 503452860 oraz: +48791214963. W celu organizacji szkolenia z powyższego zakresu dla Państwa instytucji, zapraszamy do kontaktu email: grzegorz.michalski@gmail.com lub: michalskig@michalskig.com


Treść referencji:

początek cytatu:

Referencje (część MDDP). Pan Grzegorz Michalski uczestniczył w charakterze wykładowcy. Pan dr Grzegorz Michalski przeprowadził szkolenie o poniższej tematyce oraz wymiarze godzin szkoleniowych podanych w tabeli. Ocena i analiza opłacalności i ryzyka projektów inwestycyjnych. 10-11.03.2014 r. Warszawa. Pan Grzegorz Michalski wykazał się zaangażowaniem i odpowiedzialnością, co stanowiło gwarancję rzetelnie przeprowadzonych zajęć. (część EMITEL): W imieniu firmy EmiTel Sp. z o.o. potwierdzam, że firma Akademia Biznesu MDDP w marcu 2014 r. zrealizowała na rzecz EmiTel dwudniowe szkolenie zamknięte pt. "Ocena i analiza opłacalności projektów inwestycyjnych", w którym wzięło udział 21 osób. Szkolenie zostało przygotowane oraz przeprowadzone w sposób profesjonalny i zgodny z oczekiwaniami. Uczestnicy dobrze ocenili wiedzę merytoryczną, kompetencje oraz sposób prowadzenia szkolenia przez trenera - Pana Grzegorza Michalskiego, podkreślając wysoki poziom merytoryczny szkolenia oraz wiele praktycznych przykładów ćwiczeń obliczeniowych. Z uznaniem uczestników spotkała się również bardzo dobra organizacja szkolenia. Szkolenie zrealizowane przez firmę Akademia Biznesu MDDP na rzecz EmiTel stanowiło usługę wykonaną w sposób rzetelny, z dbałością o wysoką jakość merytoryczną i organizacyjną. W związku z powyższym wyrażamy przekonanie, ze firma Akademia Biznesu MDDP jest profesjonalnym i solidnym partnerem w zakresie szkoleń obejmujących tematykę finansową.

koniec cytatu
Tel. kontaktowy do trenera: 503452860 oraz: +48791214963. W celu organizacji szkolenia z powyższego zakresu dla Państwa instytucji, zapraszamy do kontaktu email: grzegorz.michalski@gmail.com lub: michalskig@michalskig.com

Treść referencji:

początek cytatu:

Referencje. Trener Grzegorz Michalski przeprowadził dla Centrum Edukacji sp. z o.o. szkolenie "Analiza ekonomiczna projektów inwestycyjnych". Kurs odbył się w grupie 15 pracowników PKN ORLEN obszaru realizacji inwestycji majątkowych w terminie 8-9 grudnia 2011 roku i trwał łącznie 16 godzin dydaktycznych. Szkolenie przebiegało w bardzo dobrej atmosferze, trener dostosowywał przebieg szkolenia do potrzeb grupy szkoleniowej. Wysoko zostały ocenione umiejętności trenera oraz poziom jego wiedzy zawodowej. Pracownicy biorący udział w szkoleniu ocenili Pana Grzegorza jako osobę kompetentną i dobrze przygotowaną merytorycznie. Uczestnicy szkolenia zadowoleni byli z poruszanych treści, zastosowanych, aktywizujących metod szkoleniowych, ale przede wszystkim ze wskazania sposobów wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce.


koniec cytatu
Tel. kontaktowy do trenera: 503452860 oraz: +48791214963. W celu organizacji szkolenia z powyższego zakresu dla Państwa instytucji, zapraszamy do kontaktu email: grzegorz.michalski@gmail.com lub: michalskig@michalskig.com

Treść referencji:

początek cytatu:

Referencje. Pan Grzegorz Michalski uczestniczył w charakterze wykładowcy. Pan dr Grzegorz Michalski przeprowadził szkolenie o poniższej tematyce oraz w wymiarze godzin szkoleniowych podanych w tabeli: Ocena przedsiębiorstwa na podstawie sprawozdań finansowych 22-23.04.2013 Warszawa. W trakcie szkolenia dokonana została prezentacja wiedzy pozwalającej na efektywniejsze decyzje w zakresie podjęcia, ograniczenia lub wstrzymania się od współpracy z przedsiębiorstwami w zależności od ich sytuacji finansowej. Wszystkie zagadnienia omawiane były przy wykorzystaniu konkretnych przykładów liczbowych oraz interaktywnych zadań, w których uczestnicy mogli na bieżąco sprawdzić nabytą wiedzę i umiejętności. Aktywny wykład połączony z prezentacją studiów przypadków. Jako organizator w/w szkolenia, pragniemy polecić Pana Grzegorza Michalskiego jako profesjonalnego trenera. Pan Grzegorz Michalski wykazał się zaangażowaniem i odpowiedzialności, co stanowiło gwarancję rzetelnie przeprowadzonych zajęć. Prezentował wysoką i przydatną praktycznie wiedzę merytoryczną, potrafił również zaciekawić tematem i zaangażować grupę, nawiązać z uczestnikami dobry, bezpośredni i przyjazny kontakt.


koniec cytatu
Tel. kontaktowy do trenera: 503452860 oraz: +48791214963. W celu organizacji szkolenia z powyższego zakresu dla Państwa instytucji, zapraszamy do kontaktu email: grzegorz.michalski@gmail.com lub: michalskig@michalskig.comTreść referencji:

początek cytatu:

Firma AVENHANSEN Sp. z o.o. zaświadcza, że Pan Grzegorz Michalski był trenerem AVENHANSEN Sp. z o.o. w latach 2008-2011 i w tym czasie, w dniach 2008-03-27/28, dla pracowników Cargill Poland Sp. z o.o. zrealizował 16 godzinne (dwudniowe) szkolenie: Ocena i analiza opłacalności i ryzyka realizacji inwestycji. W trakcie szkolenia zaprezentowane zostały aspekty zarządzania ryzykiem i opłacalnością inwestycji w przemyśle spożywczym. Projekt szkoleniowy realizowany przez naszego eksperta, łączył naukową wiedzę akademicką z najlepszą jej implementacją w praktyce gospodarczej. To zaawansowane szkolenie, przyczyniło się do transferu naukowych osiągnięć z zakresu finansów, ekonomiki managerskiej i zarządzania projektami do praktyki gospodarczej.


koniec cytatu
Tel. kontaktowy do trenera: 503452860 oraz: +48791214963. W celu organizacji szkolenia z powyższego zakresu dla Państwa instytucji, zapraszamy do kontaktu email: grzegorz.michalski@gmail.com lub: michalskig@michalskig.com

Treść referencji:

początek cytatu:

Niniejszym zaświadczamy, że Pan Grzegorz Michalski współpracował z firmą BMSS Sp. z o.o. przy realizacji 12-godzinnego szkolenia "Analiza finansowa" realizowanego dla 7 pracowników firmy BT&A Holding Sp. z o.o. w Poznaniu w dniach 19-20 grudnia 2013r. Do zadań trenera należało badanie potrzeb szkoleniowych grupy, w tym znalezienie problemu, przygotowanie materiałów na szkolenie oraz post-testów i przeprowadzenie samego szkolenia. Program szkoleniowy obejmował następujące zagadnienia: • finansowy cel zarządzania przedsiębiorstwem, • elementy kształtujące wartość firmy, • analiza sprawozdań finansowych, • treść i znaczenie podstawowych dokumentów ekonomiczno-finansowych firmy, • czytanie sprawozdań finansowych i analiza, • analiza wskaźnikowa, • badanie kondycji finansowej przy wykorzystaniu analizy wskaźnikowej, • elementy autorskiego podejścia "Rosetta Stone", • praktyczna analiza kapitału obrotowego i wyznaczanie jego poziomu oraz zapotrzebowania na ten kapitał, • pogłębiona ocena płynności przedsiębiorstwa w świetle rachunku przepływów pieniężnych, • sporządzanie wskaźnikowej analizy finansowej, • praktyczny przykład oceny ekonomiczno-finansowej wybranej firmy z wykorzystaniem podejścia "Rosetta Stone". W trakcie szkolenia wykorzystano takie elementy, jak: • obliczenia na danych teoretycznych ilustrujące zagadnienia wykładu, • symulacje z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego, • przykłady liczbowe z wykorzystaniem danych rzeczywistych, • wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, • dyskusje grupowe na temat studiów przypadków, • warsztatowe rozwiązywanie zagadnień na danych dla rzeczywistych danych ze sprawozdań finansowych Pan Grzegorz Michalski wykazał się dużą wiedzą z zakresu prowadzonego tematu oraz bardzo dobrym przygotowaniem. Uczestnicy szkolenia docenili wnikliwą analizę tematu, pracę na konkretnych przykładach i danych oraz bardzo dobry kontakt z trenerem. Jako firma BMSS, rekomendujemy Pana Grzegorza Michalskiego jako trenera i wykładowcę.

koniec cytatu
Tel. kontaktowy do trenera: 503452860 oraz: +48791214963. W celu organizacji szkolenia z powyższego zakresu dla Państwa instytucji, zapraszamy do kontaktu email: grzegorz.michalski@gmail.com lub: michalskig@michalskig.com


Tel. kontaktowy do trenera: 503452860 oraz: +48791214963. W celu organizacji szkolenia z powyższego zakresu dla Państwa instytucji, zapraszamy do kontaktu email: grzegorz.michalski@gmail.com lub: michalskig@michalskig.comTreść referencji:


początek cytatu:

Zaświadczam, że pan Grzegorz Michalski współpracował z firmą BOMIS jako trener i wykładowca w latach 2005 - 2006. W tym okresie, od 13 września 2005 roku do 27 października 2006 roku pan dr Grzegorz Michalski zrealizował cztery, 14 godzinne szkolenia otwarte, pod tytułem: Zarządzanie płynnością finansową. Uczestnicy ocenili poziom szkolenia jako wysoki, zwracając uwagę na wiedzę pana Grzegorza Michalskiego i umiejętności dobrego objaśniania omawianych zagadnień. Uczestnicy pozytywnie przyjęli również jego materiały dydaktyczne. Pan Michalski zaprezentował szkolonym osobom najnowsze osiągniecia naukowe z zakresu finansów przedsiębiorstwa, w tym zagadnienia z zakresu zarządzania płynnością finansową, budowanie wartości przedsiębiorstw inwestycjami w aktywa bieżące i zarządzanie kapitałem obrotowym.


koniec cytatu
Tel. kontaktowy do trenera: 503452860 oraz: +48791214963. W celu organizacji szkolenia z powyższego zakresu dla Państwa instytucji, zapraszamy do kontaktu email: grzegorz.michalski@gmail.com lub: michalskig@michalskig.comTreść referencji:

początek cytatu:

Niniejszym oświadczam, że Pan Grzegorz Michalski, jako Trener BERNDSON, prowadził następujące szkolenia w ramach projektu Profesjonalne kadry - nowoczesna firma. Szkolenia dla pracowników i właścicieli mikro i małych przedsiębiorstw w wieku 45+, 8.1.1 POKL, realizacja: 01.2010-12.2012: a) Controlling finansowy z elementami rachunkowości finansowej / 8 dni / b) Analiza finansowa / 8 dni / c) Coaching grupowy / 8dni / Wszystkie prowadzone przez Pana Grzegorza Michalskiego szkolenia były należycie przygotowane oraz wysoko ocenione przez uczestników.

koniec cytatu
Tel. kontaktowy do trenera: 503452860 oraz: +48791214963. W celu organizacji szkolenia z powyższego zakresu dla Państwa instytucji, zapraszamy do kontaktu email: grzegorz.michalski@gmail.com lub: michalskig@michalskig.comTreść referencji:

początek cytatu:

Niniejszym oswiadczam, ze Pan Grzegorz Michalski, jako Trener BERNDSON, prowadził nastepujace szkolenia w ramach projektu "Spin off/spin out skuteczny transfer wiedzy II", współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, okres realizacji: 01.2011-08.2012, projekt realizowany pod nadzorem Wojewódzkiego urzędu Pracy w Krakowie: a) Zarządzanie finansami dla niefinansistów w dniach: -14/15.05.2011, -19/20.11.2011, -26/27.11.2011, -04/05.02.2012, -03/04.03.2012, -23/24.07.2012 Łaczníe 12 dni, średnia liczba uczestników na szkoleniu to 18-19 osób. Chce zaznaczyć, że poza praktycznymi walorami, szkolenia realizowane przez dr. Grzegorza Michalskiego były okazja do znacznego transferu wiedzy naukowej i najnowszych naukowych osiagnięć z dziedziny finansów, zarzadzania i ekonomii do praktyki gospodarczej. Wpływ najnowszych odkryć naukowych w zakresie finansów na praktyków gospodarczych bíoracych udział w projekcie zaowocował ich dobra ocena. Wszystkie prowadzone przez Pana Grzegorza Michalskiego szkolenia były należycie przygotowane oraz dobrze ocenione przez uczestników.


koniec cytatu
Tel. kontaktowy do trenera: 503452860 oraz: +48791214963. W celu zorganizowania szkolenia z powyższego zakresu dla Państwa instytucji, zapraszam do kontaktu email: grzegorz.michalski@gmail.com lub: michalskig@onet.pl

Referencje - Finanse dla niefinansistów | Referencje - Zarządzanie płynnością finansową | Referencje - Analiza finansowa i Controlling finansowy z Coachingiem finansowym | Referencje - Controlling finansowy | Referencje - Analiza finansowa | Referencje - Analiza finansowa | Referencje - Ocena opłacalności inwestycji | Referencje - Analiza ekonomiczna projektu inwestycyjnego | Referencje - Ocena i analiza opłacalności i ryzyka projektu inwestycyjnego | Referencje - Ocena kondycji finansowej kontrahenta | Referencje - Finanse przedsiębiorstwa i Ocena finansowej efektywności projektów inwestycyjnych | Referencje - Rachunkowość zarządcza a controlling | Referencje - Zarządzanie finansami | Klasyfikacja kosztów i rozliczanie kosztów | Controlling finansowy i analiza finansowa | Controlling płynności finansowej i analiza odchyleń przepływów finansowych - Bydgoszcz | Ocena i analiza opłacalności i ryzyka realizacji inwestycji w sektorze górniczym - Katowice | Corporate Financial Management as Visiting Scholar - Nitra, Sovak Republic | * REFERENCJE * | * REFERENCJE stan na 20 sierpnia 2014 * |


Przykładowe tematy szkoleń to:
Ocena opłacalności i ryzyka rzeczowych projektów inwestycyjnych
Ocena finansowa kontrahenta na podstawie sprawozdań finansowych
Analiza finansowo-ekonomiczna przedsiębiorstwa
Zarzadzanie płynnościa finansowa
Zarzadzanie finansami przedsiębiorstwa
Controlling finansowy i planowanie finansowe w przedsiębiorstwie
i wiele innych – pokrewnych obszarów.
zapraszam do wspólnego zorganizowania szkolenia:
tel. +48503452860
Grzegorz Michalski
Grzegorz.Michalski@gmail.com

plik PDF z referencjami: stan na 20 sierpnia 2014 (wielkość pliku ok. 100 MB)

Zachęcam do skorzystania z propozycji szkoleń z zakresu finansów przedsiębiorstw:

Ocena i analiza opłacalności i ryzyka projektów inwestycyjnych | Ocena przedsiębiorstwa na podstawie sprawozdań finansowych | Zarządzanie płynnością finansową. Efektywne decyzje w zakresie inwestycji w kapitał pracujący | Wycena i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa | Finanse dla niefinansistów | Controlling finansowy | Budżetowanie przychodów i kosztów | Płynność finansowa przedsiębiorstwa i krótkoterminowe zarządzanie kapitałem - warsztaty | Ryzyko i opłacalność projektów inwestycyjnych - warsztaty | Analiza finansowa kondycji przedsiębiorstwa - warsztaty | Zarządzanie finansowe w przedsiębiorstwie - warsztaty | ZARZĄDZANIE PŁYNNOŚCIĄ FINANSOWĄ TWORZĄCE WARTOŚĆ FIRMY - INWESTYCJE W KAPITAŁ PRACUJĄCY NETTO | WYCENA I ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ PRZEDSIĘBIORSTWA: SZTUKA OCENIANIA FINANSOWYCH SKUTKÓW DECYZJI PODEJMOWANYCH W WARUNKACH RYZYKA I NIEPEWNOŚCI | ZARZĄDZANIE PŁYNNOŚCIĄ FINANSOWĄ TWORZĄCE WARTOŚĆ FIRMY - INWESTYCJE W KAPITAŁ PRACUJĄCY NETTO | WYCENA I ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ PRZEDSIĘBIORSTWA: SZTUKA OCENIANIA FINANSOWYCH SKUTKÓW DECYZJI PODEJMOWANYCH W WARUNKACH RYZYKA I NIEPEWNOŚCI | ZARZĄDZANIE PŁYNNOŚCIĄ FINANSOWĄ TWORZĄCE WARTOŚĆ FIRMY - INWESTYCJE W KAPITAŁ PRACUJĄCY NETTO | WYCENA I ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ PRZEDSIĘBIORSTWA: SZTUKA OCENIANIA FINANSOWYCH SKUTKÓW DECYZJI PODEJMOWANYCH W WARUNKACH RYZYKA I NIEPEWNOŚCI | Zaproszenie na szkolenie 1 | Zaproszenie na szkolenie 2 |

Moje profile: profeo | XinG | LinkedIn | Ryze | GL | WP | SSRN | RepEC | NP | BP | PR | WDFF&P | EABCN | MAS | wp-gm | BS-gm | BS-mg | eB | cl | GS | a | RG | CEON | arXiv | viXra | fs | A | SWWR | SW |

Strona Główna || Szkolenia || Referencje || Publikacje || Certyfikaty || Dyplomy || Szkolenie: Zarzadzanie płynnoscia finansowa || PUBLIKACJE2 || Szkolenie: Ocena i analiza opłacalnosci i ryzyka projektów inwestycyjnych || Szkolenie: Finanse dla niefinansistów || Szkolenie: Ocena i analiza finansowa || PUBLIKACJE na REPEC || Index Copernicus || PUBLIKACJE na ORCID || PUBLIKACJE na SSRN || Indeks Hirscha || CV ||

Trener: Grzegorz Michalski jest autorem książki: Value-Based Working Capital Management. Determining Liquid Asset Levels in Entrepreneurial Environments. ISBN 9781137391834, wydanej przez Palgrave Macmillan, New York, USA - zapraszam do zapoznania się z jej treścią.