Strona Główna || Szkolenia || Referencje || Publikacje || Certyfikaty || Dyplomy || Szkolenie: Zarzadzanie płynnoscia finansowa || PUBLIKACJE2 || Szkolenie: Ocena i analiza opłacalnosci i ryzyka projektów inwestycyjnych || Szkolenie: Finanse dla niefinansistów || Szkolenie: Ocena i analiza finansowa || PUBLIKACJE na REPEC || Index Copernicus || PUBLIKACJE na ORCID || PUBLIKACJE na SSRN || Indeks Hirscha || CV
Zapraszam do współpracy w zakresie szkoleń z zakresu finansów przedsiębiorstwa.

Przykładowe tematy szkoleń to:

Ocena opłacalności i ryzyka rzeczowych projektów inwestycyjnych

Ocena finansowa kontrahenta na podstawie sprawozdań finansowych

Analiza finansowo-ekonomiczna przedsiębiorstwa

Zarzadzanie płynnościa finansową

Zarzadzanie finansami przedsiębiorstwa

Controlling finansowy i planowanie finansowe w przedsiębiorstwie

i wiele innych – pokrewnych obszarów.

W przypadku zainteresowania, zapraszam do kontaktu:

tel. +48503452860

tel. 791214963

Zasady współpracy są elastyczne i dopasowane do potrzeb Zamawiajacego.

Możliwe są np.: warsztaty doradcze – szkolenia JEDNOOSOBOWE:

PRZYKŁAD: Wybrany temat jest realizowany jako dopasowane do potrzeb jednego i jedynego uczestnika szkolenia – projektu doradczego z zakresu finansów. Realizuję taką formę Szkolenia na życzenie.

Jestem wówczas do indywidualnej dyspozycji Uczestnika szkolenia.

Przyjeżdżam na najwygodniejsze dla Uczestnika szkolenia miejsce, Klient nie traci czasu na podróże. To działa – uczestnicy na końcu uważaja tę formę za najlepsza i najbardziej dopasowaną forme szkolenia i czasem – choć droższą (czasem tylko pozornie), w istocie może okazać się najefektywniejsza gdyż Uczestnik szkolenia nie traci czasu i pieniędzy na dojazd, noclegi, wszystko dzieje się albo w siedzibie firmy Uczestnika szkolenia albo niedaleko tej siedziby.

Prowadzę szkolenia bardzo elastycznie – wewnatrz firmy.

PRZYKŁAD: Do atrakcyjnego i przyjemnego miejsca wylatuje samolot z kilkunastoma (kilkudziesięcioma) uczestnikami szkolenia.

Temat szkolenia: Nastawione na wzrost wartości przedsiębiorstwa zarządzanie płynnością w przedsiębiorstwie.

Szkolenie trwa 7 dni, z czego 6 dni jest przeznaczone na warsztaty i konsultacje. Praca w grupie trwa od 9.00 do 13.20 (sześć godzin szkoleniowych). Przy 6 dniach jest to 36 godzin na realizowanie programu. Po godzinach szkolenia, poza sala szkoleniowa – w dowolnie ustalonym miejscu jest czas na doradztwo indywidualne lub w mniejszych grupach. To pozwala na elastyczność – albo przeznaczenia tych 36 godzin dla jednej grupy szkoleniowej albo po 18 godzin na dwie mniejsze grupy albo po 12 godzin na trzy jeszcze mniejsze grupy szkoleniowe.

Zorganizowanie takiego szkolenia pozwala na spokojne zajęcie się tematem przez szkolonych. Brak możliwości „natychmiastowego wezwania do firmy” co czasem się niestety zdarza w przypadku szkoleń „na miejscu”, umożliwia przyswajanie wiedzy w czasie szkolenia, co jest dodatkowym atutem wynikającym ze zwiększonej przyswajalności zagadnień omawianych na szkoleniu. Zachęcam i zapraszam do współpracy w realizacji takiego modelu szkolenia.

W przypadku szkoleń zamkniętych, "szytych na miarę", współpraca praktykowana jest przeze mnie na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło. Moja zwyczajowa stawka dzienna jest atrakcyjniejsza niż w przypadku organizacji szkolenia zamkniętego przez firmę szkoleniową. Minusem jest brak możliwości wystawienia faktury. Korzyścią - brak kosztów towarzyszących pośrednictwu.

Zachęcam do kontaktu wszystkich zainteresowanych:
tel. 503452860
tel. 791214963


PRZYKŁAD: Zainteresowane szkoleniem dla 4 pracowników z oceny opłacalności i ryzyka projektów inwestycyjnych przedsiębiorstwo, bezpośrednio kontaktuje się ze mną i ustala czas i miejsce i zakres szkolenia, podpisywana jest umowa (zlecenie lub o dzieło), odbywa się szkolenie w miejscu i czasie ustalonym między mną (szkolacym) a przedsiębiorcą zainteresowanym przeszkoleniem swoich pracowników. Zaletą jest pełna elastyczność i dopasowanie do potrzeb przedsiębiorstwa.

Również praktykuję … elastyczne wsparcie w zarzadzaniu finansami

Moja propozycja współpracy wynika z faktu, że wiele przedsiębiorstw potrzebuje w swoich decyzjach wsparcia eksperta z zarzadzania finansami, jednak nie ma uzasadnienia ekonomicznego aby tworzyć takie stanowisko na stałe i nie ma potrzeby aby ponosić wysokie koszty utrzymywania takiego specjalisty na całym etacie.

Współpraca polega na tym, że jako ekspert z zarzadzania finansami mogę być przez Państwa zaproszony do współzarzadzania Waszym przedsiębiorstwem. Zapraszam do kontaktu:

Grzegorz Michalski

tel. 503452860;
tel. 791214963
Grzegorz.Michalski@gmail.com

zapraszam do kontaktu i do owocnej współpracy !Zasady współpracy zależa od Państwa wyboru.

Cała współpraca oparta jest na pełnej dyskrecji i zasadach poufności.

Jako ekspert mogę być częścia zespołu zarzadzajaceco Państwa przedsiębiorstwem, odwiedzajac przedsiebiorstwo np. raz w miesiacu, raz w tygodniu (lub częsciej lub rzadziej – w miarę rzeczywistych potrzeb), i w tym czasie, w zgodzie z ustaleniami i faktycznymi potrzebami, wspomagać zarzadzanie Państwa przedsiębiorstwem.

Poza doradztwem również zachęcam do skorzystania z propozycji szkoleń z zakresu finansów przedsiębiorstw:Wybrane referencje:


Moje profile: profeo | XinG | LinkedIn | Ryze | GL | WP | SSRN | RepEC | NP | BP | PR | WDFF&P | EABCN | MAS | eB | GS | a | RG | CEON | arXiv | viXra | fs | A | SWWR | SW |

Strona Główna || Szkolenia || Referencje || Publikacje || Certyfikaty || Dyplomy || Szkolenie: Zarzadzanie płynnoscia finansowa || PUBLIKACJE2 || Szkolenie: Ocena i analiza opłacalnosci i ryzyka projektów inwestycyjnych || Szkolenie: Finanse dla niefinansistów || Szkolenie: Ocena i analiza finansowa || PUBLIKACJE na REPEC || Index Copernicus || PUBLIKACJE na ORCID || PUBLIKACJE na SSRN || Indeks Hirscha || CV